Privacy Statement

1) Wijzigingen en updates van deze privacyverklaring
We behouden ons het recht voor om op elk moment deze privacyverklaring te wijzigen, aan toepassen en / of bij te werken, en dergelijke wijzigingen, aanpassingen of updates worden van kracht na onze publicatie van de herziene privacyverklaring. Als u de Services blijft gebruiken na het plaatsen van een herziene Privacyverklaring, betekent dit dat u de gewijzigde Privacyverklaring erkent.

2) Toepasselijkheid van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is onderworpen aan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de services. Deze privacyverklaring is van toepassing ongeacht de middelen die worden gebruikt om toegang te krijgen tot of informatie te verstrekken via de diensten. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op informatie van of over u verzameld door services, applicaties of advertenties van derden die verband houden met of websites die zijn gelinkt aan de services, waaronder, maar niet beperkt tot, PayPal (dat namens u betalingen verwerkt) en socialemediapagina’s. Het verzamelen of ontvangen van uw informatie door dergelijke derden is onderworpen aan hun eigen privacybeleid, verklaringen en praktijken en wij zijn in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor de naleving door derden.

3) Welke informatie verzamelen we?
We verzamelen een verscheidenheid aan persoonlijke informatie van en over u via de Services, waaronder: Wanneer u deze rechtstreeks aan ons verstrekt; Automatisch door middel van logging- en analysetools, cookies, pixeltags en als gevolg van uw gebruik van en toegang tot de Services; en Van externe bronnen, waaronder serviceproviders zoals Shopify, PayPal en Google, en via uw interacties met ons op social media-websites. Je hebt keuzes over bepaalde informatie die we verzamelen. Wanneer u wordt gevraagd om informatie te verstrekken, kunt u dit weigeren; maar als u ervoor kiest om geen informatie te verstrekken die nodig is om een aspect van onze Services te leveren, kunt u die Services mogelijk niet gebruiken. Bovendien is het, zoals hieronder beschreven in het gedeelte met de titel ‘Uw keuzes’, mogelijk om uw browserinstellingen te wijzigen om het automatisch verzamelen van bepaalde informatie te blokkeren. Ten slotte kunnen we gegevens verzamelen die niet identificeerbaar zijn voor u of anderszins aan u zijn gekoppeld en die geen persoonlijke informatie zijn. Voor zover deze gegevens worden opgeslagen of geassocieerd met persoonlijke informatie, worden ze behandeld als persoonlijke informatie; anders vallen de gegevens niet onder dit beleid. Informatie die van u is verzameld. We verzamelen persoonlijke informatie van u wanneer u deze aan ons verstrekt, onder meer door deze in websiteformulieren in te voeren, bestellingen te plaatsen, een account aan te maken of contact met ons op te nemen met vragen of opmerkingen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om u via de Services aan te melden voor e-mailmeldingen over ons door uw e-mailadres op te geven. U kunt er ook voor kiezen om u aan te melden voor een account bij de Services door ons uw voor- en achternaam, e-mailadres en wachtwoord te verstrekken. Als u producten bij ons bestelt via de Services, moet u ons informatie verstrekken omdat verzoek te verwerken, inclusief maar niet beperkt tot e-mailadres, voor- en achternaam, factuuradres, verzendadres (indien van toepassing), betalingsinformatie, telefoonnummer, en alle andere informatie die u eventueel verstrekt. Als u contact met ons opneemt met vragen, verzoeken of klachten, ook via de “Live Chat” -functionaliteit op onze website, verzamelen we voldoende persoonlijke informatie om uw vragen te beantwoorden, uw verzoeken te behandelen en / of uw klachten te behandelen, indien van toepassing. We verzamelen ook informatie van u die, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, mogelijk geen persoonlijke informatie is. Automatisch verzamelde informatie. Wanneer u door de Services bladert of deze gebruikt, gebruiken we veelgebruikte logging- en analysetools, waaronder Google Analytics en de analysetools van Shopify, om informatie te verzamelen over uw apparaat, het netwerk dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Services en informatie over uw gebruik van de Services.We gebruiken ook bepaalde technologieën op de Services, waaronder cookies en pixeltags,waarmee wij, onze serviceproviders en derden informatie lokaal op uw apparaat kunnen opslaan, uw apparaat kunnen identificeren, uw interacties met andere sites of met onze e-mailcampagnes kunnen volgen, en activiteiten bijhouden in de tijd en op websites. Automatisch verzamelde informatie omvat de software- en hardwarekenmerken van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services, unieke apparaat-ID-informatie, regionale en taalinstellingen, prestatiegegevens over de Services, netwerkprovider en IP-adres (een nummer dat aan uw apparaat is toegewezen wanneer u internet gebruikt). Bovendien kan informatie passief worden verzameld in de vorm van logbestanden en analyses van derden (inclusief Google Analytics en de analyses van Shopify) die websiteactiviteit registreren. Logboekvermeldingen en analytische gegevens worden bijvoorbeeld gegenereerd telkens wanneer u een bepaalde pagina op onze website bezoekt, en volgen de datums en tijden dat u de Services gebruikt, de pagina’s die u bezoekt, de hoeveelheid tijd die op specifieke pagina’s wordt doorgebracht en andere soortgelijke gebruiksinformatie en algemene gegevens (inclusief de naam van de webpagina van waaruit u onze website hebt bezocht). Cookies en webtracking. We gebruiken technologieën, waaronder cookies en pixeltags om uw ervaring met betrekking tot onze Services te personaliseren en te verbeteren, om gegevens over uw bezoek aan onze Services te verzamelen, om problemen met onze servers te diagnosticeren, om de Services te beheren, om de effectiviteit van onze marketing te evalueren en advertentiecampagnes, om analyseproviders toe te staan informatie over uw bezoek aan de Services te verzamelen en om brede demografische informatie over onze gebruikers te verzamelen. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over cookies en web- trackingtechnologieën op de Services. Raadpleeg het gedeelte “Uw keuzes” van de Privacyverklaring voor informatie over hoe u cookies op uw systeem kunt weigeren, verwijderen of voorkomen, en hoe u zich kunt afmelden, bepaalde webtrackingtechnologieën kunt beperken of voorkomen en / of reclameproviders om informatie over u te verzamelen. Informatie verzameld van derden. We kunnen persoonlijke informatie ontvangen van derden die we hebben ingeschakeld om diensten aan ons te leveren (inclusief betalingsverwerkers zoals PayPal en e-commerceplatforms zoals Shopify), evenals van derden die ons webanalyse- en gebruiksinformatie verstrekken, zoals Google Analytics . Als u ervoor kiest om met ons of onze partners op sociale media te communiceren door op onze pagina’s te posten, ons te taggen (of bepaalde hashtags of andere identificatiegegevens te gebruiken) in berichten of deel te nemen aan activiteiten, kunnen we bepaalde informatie van de sociale media verzamelen account dat u gebruikt om met ons te communiceren, inclusief de naam die aan het account is gekoppeld, de accountafhandeling, recente activiteit, de inhoud van alle berichten waarin we zijn getagd en andere informatie die mogelijk op uw socialemediaprofiel staat om ons in staat te stellen reageer op de berichten en ga in gesprek met ons publiek. Voor de doeleinden van deze Privacyverklaring betekent “partners” gelieerde ondernemingen, serviceproviders, licentiegevers, verkopers, fabrikanten, distributeurs of andere derde partijen waarmee we een zakelijke relatie hebben.

4) Hoe verwerken we persoonlijke informatie?
We verwerken persoonlijke informatie voor twee algemene doeleinden, op basis van verschillende rechtsgrondslagen: Voor onze bedrijfsactiviteiten (inclusief communicatie met u, het uitvoeren van bestellingen, het verstrekken van informatie over onze producten en diensten, het verbeteren van de Diensten en het voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten); en Om onze en onze partners producten en aanbiedingen op de markt te brengen en te promoten. We geven persoonlijke informatie aan onze serviceproviders zodat ze ons diensten kunnen verlenen en u kunnen helpen bij het uitvoeren van uw verzoeken, en aan onze partners in geaggregeerde, demografische vorm in verband met onze marketing- en bedrijfsontwikkelingsinspanningen. Daarnaast kunnen we informatie die we bijhouden openbaar maken, inclusief persoonlijke informatie: indien toegestaan of vereist door de wet; in reactie op een verzoek van een wetshandhavingsinstantie of -autoriteit of een regelgevende autoriteit; en / of om de integriteit van de Services of onze belangen, rechten, eigendommen of veiligheid en / of die van onze gebruikers en anderen te beschermen.Zie het gedeelte ‘Uw keuzes’ hieronder voor informatie over hoe u beslissingen kunt nemen over hoe we persoonlijke informatie verwerken, inclusief hoe u zich kunt afmelden voor bepaalde marketingcommunicatie. We verwerken persoonsgegevens voor of op basis van een of meer van de volgende zaken: (i) op basis van uw toestemming; (ii) zoals vereist of toegestaan door de wet; (iii) voor onze legitieme zakelijke doeleinden; (iv) indien nodig om een contract met u uit te voeren, een transactie te voltooien of u informatie te verstrekken of diensten die u hebt aangevraagd of geautoriseerd; en / of (v) om onze wettelijke verantwoordelijkheden na te komen, in elk geval zoals voorzien in deze Privacyverklaring. Operationeel gebruik. We verwerken uw persoonlijke gegevens als onderdeel van onze activiteiten, waaronder: U informatie te verstrekken die is afgestemd op uw verzoeken, te reageren op vragen en diensten en producten te leveren; Het bedienen, onderhouden en verbeteren van de kwaliteit van de Services en de inhoud, producten en / of services die we mogelijk beschikbaar stellen via de Services; Met u communiceren via e-mail en push meldingen, in elk geval met uw toestemming als dergelijke toestemming vereist is in overeenstemming met de toepasselijke wetten of softwareplatforms, over producten, diensten, bestelstatus en andere onderwerpen; Naleving van toepasselijke wetten, voorschriften, regels en verzoeken van relevante wetshandhavers en / of andere overheidsinstanties; Ernaar streven om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons en onze partners en de rechten, eigendommen en veiligheid van onze gebruikers en andere derde partijen te beschermen; en voor andere doeleinden, zoals wettelijk toegestaan of vereist. Marketinggebruik. We verwerken uw persoonlijke gegevens om u berichten te sturen over ons, onze partners en de producten en diensten die we aanbieden, die van tijd tot tijd wedstrijden, beloningen, evenementen en speciale aanbiedingen voor producten en diensten kunnen bevatten. Deze communicatie kan worden aangepast op basis van de communicatie oorkeuren die u selecteert wanneer u ons uw informatie verstrekt en zal alleen plaatsvinden met uw voorafgaande toestemming, als dergelijke toestemming vereist is in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

5) Persoonlijke informatie beschermen
We gebruiken redelijke waarborgen die zijn ontworpen om de veiligheid van onze systemen te bevorderen en uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde vernietiging, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Persoonlijke informatie wordt beschermd met verschillende fysieke, administratieve en / of technische beveiligingen. Geen enkele methode om informatie te beveiligen is echter volledig veilig. Hoewel we maatregelen gebruiken die zijn ontworpen om de bescherming van uw persoonlijke informatie te waarborgen, kunnen we niet garanderen dat onze waarborgen effectief of voldoende zijn. Bovendien moet u zich ervan bewust zijn dat gegevensoverdracht via internet niet altijd veilig is en we kunnen niet garanderen dat de informatie die u verzendt met gebruikmaking van de Services veilig is.

6) Uw rechten met betrekking tot persoonlijke informatie
U heeft verschillende wettelijke rechten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie. U kunt deze rechten uitoefenen, voor zover ze op u van toepassing zijn, door contact met ons op te nemen via de contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring of door de instructies op te volgen die in de naar u verzonden mededelingen zijn verstrekt. Zorg ervoor dat u redelijke informatie verstrekt om uzelf te identificeren en uw verzoeken te verifiëren. Deze rechten variëren afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, maar kunnen zijn: Het recht om te weten of en voor welke doeleinden wij persoonlijke informatie over u verwerken; Het recht om te weten welke persoonlijke informatie we over u verwerken; Het recht om de bron van persoonlijke informatie over u die we verwerken te leren kennen, waar we die persoonlijke informatie verkrijgen van een andere bron dan u. Het recht op toegang tot, wijziging en correctie van persoonlijke informatie over u (zoals hieronder in meer detail uiteengezet onder “Toegang, wijzigingen en correcties op verzamelde persoonlijke informatie”) Het verwerken van persoonlijke informatie over u is gebaseerd op toestemming, het recht om uw toestemming voor dergelijke verwerking in te trekken;Het recht om beperking van de verwerking van persoonlijke informatie te vragen of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke informatie; en Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Toegang, wijzigingen en correcties in verzamelde persoonlijke informatie. We streven ernaar de nauwkeurigheid van alle persoonlijke informatie die van u kan worden verzameld te behouden en zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om snel te reageren om onze database bij te werken wanneer u ons vertelt dat de informatie in onze database niet juist is. We moeten er echter op vertrouwen dat u ervoor zorgt dat de informatie die u ons verstrekt volledig, nauwkeurig en up- to-date is, en ons op de hoogte stelt van eventuele wijzigingen. Controleer al uw informatie zorgvuldig voordat u deze bij ons indient en stel ons zo snel mogelijk op de hoogte van eventuele updates of correcties. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, kunt u van ons bepaalde persoonlijke informatie in onze bestanden verkrijgen, hoewel we bepaalde redelijke aanvullende informatie kunnen vragen om ons te helpen dergelijke verzoeken te verifiëren. Als u persoonlijke informatie die u via de Services aan ons hebt verstrekt, wilt openen, bekijken of wijzigen, kunt u dit op elk moment doen door contact met ons op te nemen zoals hieronder aangegeven of, voor bepaalde informatie, via uw account op de Services. Houd er echter rekening mee dat we ons het recht voorbehouden om toegang te weigeren zoals toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving.

7) Jouw keuzes
Naast uw keuzes met betrekking tot het verzamelen van persoonlijke informatie (zie “Welkeinformatie verzamelen we?” Hierboven), heeft u de mogelijkheid om bepaalde keuzes te maken over hoe we met u communiceren en hoe we bepaalde persoonlijke informatie verwerken. Afmelden voor communicatie. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van marketing- of andere communicatie via een bepaald communicatiekanaal (zoals e-mail of telefoon) door de opt-out-link of andere afmeldinstructies te volgen in elk ontvangen e-mailbericht of door contact met ons op te nemen zoals aangegeven aan het einde van deze privacyverklaring. Houd er rekening mee dat als u in de toekomst zaken met ons doet, u zich, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, niet kunt afmelden voor bepaalde geautomatiseerde meldingen, zoals order- of abonnementsbevestigingen, op basis van zakelijke transacties (bijv. E-commerce). Cookies en webtracking. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over het beheren en of afmelden voor bepaalde webtracking-technologieën.

8) Andere belangrijke informatie over persoonlijke informatie en de services
Onze privacyverklaring bevat ook informatie over andere praktijken met betrekking tot persoonlijke informatie, waaronder: Verzameling van persoonlijke informatie van kinderen; Links en verwijzingen naar websites en services van derden op onze Services: Wat gebeurt er met persoonlijke informatie in het geval dat we een deel van of al onze activiteiten verkopen of overdragen; en Informatie over waar we persoonsgegevens verwerken en overdragen. Verzameling van gegevens van kinderen. Kinderen jonger dan 16 jaar mogen de Services niet gebruiken en we verzamelen niet bewust informatie van kinderen jonger dan 16 jaar. Door gebruik te maken van de Services, verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent of 16 jaar bent meerderjarig zijn en daarvoor geldige toestemming van de ouders hebben. Websites en services van derden. We kunnen verwijzen naar of links geven naar websites en services van derden, waaronder die van onze gelieerde ondernemingen, serviceproviders en derde partijen waarmee we zaken doen, en we zijn niet verantwoordelijk voor en hebben geen controle over de inhoud, beveiliging of privacy praktijken in dienst zijn van dergelijke websites en diensten van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke diensten van derden; Raadpleeg de privacyverklaringen of het beleid voor dergelijke diensten van derden voor informatie over hoe zij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en verwerken. Bedrijfsoverdracht. We kunnen in de toekomst sommige of al onze activiteiten, activiteiten of activa verkopen of anderszins overdragen aan een derde partij, hetzij door fusie, overname of anderszins.

9) Neem contact met ons op
Als u vragen of klachten heeft over deze privacyverklaring en / of hoe we persoonlijke informatie verwerken, of een van de hierboven uiteengezette rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via: info@my24service.com